Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2017

arrives

Przyzwyczajasz się do człowieka, a on co? Wysiada na następnym przystanku.

— Piotr C. "Brud"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacreure creure
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viairmelin irmelin
arrives
Każdy ma przynajmniej jeden dobry powód, żeby się zabić.
— Dagny Kurdwanowska - Biblioteka samobójców
Reposted frombrzask brzask viacreure creure
arrives
Wyrosłem już z tego by Twe serce niszczyć. 
— bo masz być tu non stop
Reposted fromorchis orchis viacreure creure

May 10 2017

arrives
2834 f4b3
Reposted fromrosejalea rosejalea
arrives
2866 a0a4
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacappaque cappaque
arrives
Nie powinno się samemu jadać smacznych potraw, ani samemu czuwać, ani odbywać samotnie podróży, ani być sobie samemu jedynym doradcą.
— J. Kawalerowicz, "Pociąg"
Reposted fromsoay soay viaredshadow redshadow
1071 063e
Reposted fromamatore amatore viajasnaa jasnaa
arrives
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viate-quiero te-quiero
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
arrives

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viayourheartbeat yourheartbeat
arrives
3155 b1d7
arrives
5950 03e9 500

April 30 2017

arrives
4433 29d1
Reposted fromsarazation sarazation viairmelin irmelin
2626 31b2
Reposted fromnosmile nosmile viairmelin irmelin
arrives
4445 4713
Reposted fromfriends friends viajasnaa jasnaa
arrives
Bądź moją walentynką już na zawsze. Zdziadziejmy się razem. Będziemy się ścigać wózkami elektrycznymi. I chodzić na randki do lekarza. Jeździć do sanatoriów. I wiedzieć wszystko najlepiej. Każdego ranka ja Ci będę zakładał aparat słuchowy, a Ty mi wkładała sztuczną szczękę. I będziemy tak pomarszczeni, że będziemy jeździć na pyrkon robić cosplaye rodzynek. Bić się na laski jak w gwiezdnych wojnach. Ty zaczniesz robić na drutach, a ja budować karmniki dla ptaków. Będziemy największymi fejmami w klubie seniora. A z rana będziemy jeździć komunikacją miejską na drugi koniec miasta, bo tam cebula 3 grosze tańsza. Takiej miłości chcę. Kropka. 
— Mój wspaniały
Reposted fromlittlefool littlefool viajasnaa jasnaa
arrives
4972 1dea
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
arrives
7100 5b5c
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
arrives
4462 1af4
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl