Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

arrives
Przestałam się przejmować ludźmi, którzy w krytycznym momencie mojego życia, kompletnie nie przejmowalali się mną.
— "Porypana panna M."
2351 84fe 500
arrives
0531 d07b 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viazapachsiana zapachsiana
arrives
0139 932a 500
Reposted fromlaters laters viazapachsiana zapachsiana
arrives
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapachsiana zapachsiana
arrives
8672 7480
Reposted frombrumous brumous viadobrazla dobrazla

September 06 2019

arrives
6797 f61f 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viairmelin irmelin
arrives
4249 dd4d 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viairmelin irmelin

August 15 2019

arrives
Nieważne, ile rozstań przeżyłeś, nigdy nie jest łatwiej.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaolakocie olakocie
arrives
7339 d8bf
Reposted fromthinredline thinredline viakateistrue kateistrue
0125 8fa4 500
arrives
5087 e87d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaolakocie olakocie
arrives
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viakateistrue kateistrue
arrives

Kimkolwiek jesteś, bądź dobry.

Reposted frommarysia marysia viakateistrue kateistrue
arrives
0455 a7f2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakateistrue kateistrue
arrives
6627 dc8b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakateistrue kateistrue

August 14 2019

arrives
8961 7c6a
arrives
0495 e276 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
arrives
0461 1345 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl