Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2019

arrives
7088 8213
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoko soko
arrives
3223 3f38 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasoko soko
3563 5e02 500
Reposted fromamatore amatore viasoko soko
arrives
9975 074e 500
Reposted frombluuu bluuu viasoko soko
arrives
2546 649a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialonelyjulia lonelyjulia

June 27 2019

arrives
3458 b81c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawszystkodupa wszystkodupa
arrives
4367 c6b0
arrives
arrives
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viawszystkodupa wszystkodupa
arrives
2327 e2b7 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viazapachsiana zapachsiana
arrives
6335 6e48
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
arrives
wciąż mi się śnisz. po tylu latach. i w tych snach jest szczęście i spokój. a rano budzi mnie smutek, niepokój, pusta poduszka obok. w rzeczywistości nigdy nie byliśmy tak szczęśliwi i zakochani.
— nie wracaj
arrives
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Murakami
Reposted frompassionative passionative viairmelin irmelin

June 26 2019

arrives
0019 6e1c 500
Reposted fromlaskowska laskowska viakateistrue kateistrue

June 24 2019

arrives
1698 bfb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacorvax corvax
arrives
5323 af5f
Reposted fromEtnigos Etnigos viacreure creure
arrives
3335 86c9 500

June 22 2019

arrives
8398 d3b3
arrives
2026 b78e 500
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa
arrives
1616 54e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl