Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

arrives
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viatoolong toolong
arrives
9331 b95b
arrives
Kobieta, która chce odmówić, powie tylko nie. 
Kobieta, która tłumaczy, chce zostać przekonana
— racyjna, racjonowa, racja.
arrives
0259 6f5c
Reposted fromlaluna laluna viakomplikacja komplikacja
arrives
arrives
arrives
Reposted fromshakeme shakeme viaconvoitise convoitise
arrives
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromobliviate obliviate viazapachsiana zapachsiana
arrives
8716 87fe
Reposted fromwhocares whocares viazapachsiana zapachsiana
arrives
arrives
0398 8b7f

February 20 2017

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

arrives

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo viacappaque cappaque
arrives
Aby osiągnąć sukces pierwsze co musisz zrobić, to zakochać się w ciężkiej pracy.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacappaque cappaque
arrives
0738 860d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialonelyjulia lonelyjulia
arrives
2734 2f9c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacappaque cappaque
arrives
2837 b3ca 500
arrives
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz "tak", czasem "nie". Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi "nie". Sam jej sobie udzieliłeś.
— Regina Brett
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viacappaque cappaque
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl