Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

arrives
1958 273f 500
2//
Reposted fromrawwwr rawwwr viarealityisabitch realityisabitch
arrives
1040 1c02
arrives
Reposted frombaskua baskua viacorvax corvax
arrives
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"

August 13 2017

arrives
Trzeba coś w sobie mieć, żeby mało mówić, bo kiedy się mało mówi, to się myśli, i to dużo.
— Cecelia Ahern, Pamiętnik z przyszłości
arrives
3555 4125 500
"Zanim dopadnie nas czas"
arrives
Gdy się człowiek porządnie i długo wypłacze, na ogół robi mu się lepiej, nawet jeśli okoliczności nie zmieniły się ani na jotę.
— Lemony Snicket, Przykry początek
Reposted fromSabela Sabela viaitmakesmecalm itmakesmecalm
arrives
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.
arrives
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. A przecież żal.
— Ignacy Karpowicz "Sońka"
arrives
5431 9eac 500
Reposted frompiehus piehus viaitmakesmecalm itmakesmecalm
arrives
Kiedy ludzie są pijani, zawsze dzwonią do osób które są im naprawdę bliskie.
arrives
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja viaitmakesmecalm itmakesmecalm
arrives
arrives
2414 db15
Reposted fromfriends friends viasowaaa sowaaa
arrives
6064 1b1c
Reposted frombad-bat-emergency bad-bat-emergency viakrzysk krzysk
arrives
arrives
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viainyou inyou
arrives
To straszne, kiedy ktoś człowieka opuszcza.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainyou inyou
arrives
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl