Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2018

arrives
5508 b010 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viawolalabym wolalabym
arrives
Bycie niechcianym. Jeśli odczujesz to raz, nigdy o tym nie zapomnisz
     
— smutne, ale prawdziwe ...
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viawolalabym wolalabym
arrives
6190 b814 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
arrives

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viairmelin irmelin

May 30 2018

arrives
Jak tu Cie nie kochać, jak dzieją się z Tobą cuda..
— i opatrzność boska czuwa
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viatoolong toolong
arrives
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viawszystkodupa wszystkodupa
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viawszystkodupa wszystkodupa
arrives
Za nic nie da się zapomnieć tego, o czym chce się zapomnieć. 
— Murakami, Zniknięcie słonia.
Reposted fromevenso evenso viate-quiero te-quiero
arrives
Pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Razem być może zwariujemy, ale na pewno sobie poradzimy.
— Aleksandra Steć
Reposted fromlovvie lovvie viawszystkodupa wszystkodupa
arrives
6428 6a04 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viakateistrue kateistrue

May 27 2018

arrives
9331 f7b7
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
arrives
6378 268e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
arrives
8128 c7c9
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viairmelin irmelin
arrives
5389 1e7b
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
arrives
5280 acc3
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
arrives
arrives
1879 4b85 500
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
arrives
9127 5b2b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
arrives
7157 d67c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
arrives
8823 9748
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl