Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

arrives
5707 761f 500
Reposted from777727772 777727772 viairmelin irmelin
arrives
2902 12c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
arrives
arrives
2508 cc00 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaoutofmyhead outofmyhead
8565 5ab9
Reposted fromtosiaa tosiaa viaoutofmyhead outofmyhead
4258 50b8 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin
arrives
5807 1284
Reposted fromnezavisan nezavisan viairmelin irmelin
1080 e8ef
Reposted fromfakinszit fakinszit viaoutofmyhead outofmyhead
arrives
Reposted fromlubje lubje viaoutofmyhead outofmyhead
arrives
5850 eb64
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viaxmartii xmartii
arrives
arrives
Biorę ją za podbródek i jeszcze raz całuję, i mówię, że mam nadzieję, że to będzie częściej niż czasami, i że myślę o niej w każdej minucie, i że oddałbym tysiąc minut za jedną minutę z nią. Takich słów nigdy nikomu nie mówiłem i nie wiedziałem, że noszę je w sobie.
— Suzanne Kingsbury – Lato kiedy kochał mnie Fletcher Greel
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaohhmarigold ohhmarigold
arrives
arrives
Reposted frombluuu bluuu viaohhmarigold ohhmarigold

February 12 2018

arrives
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viaxmartii xmartii
arrives
5595 d434
Reposted fromretro-girl retro-girl viaxmartii xmartii
arrives
6361 0617 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
arrives
7804 0b63
Reposted frompesy pesy viairmelin irmelin
arrives
8158 7f31 500
Reposted frompesy pesy viairmelin irmelin

February 08 2018

arrives
Podsumuj całą swoją zupe jednym gifem
Reposted fromnikotyna nikotyna viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl