Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

arrives
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakateistrue kateistrue
arrives
arrives
Reposted fromshakeme shakeme viaohhmarigold ohhmarigold

April 09 2018

arrives
5570 bfdb
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa

April 01 2018

arrives
Reposted fromFlau Flau viaoutofmyhead outofmyhead
arrives
5871 bf76
Reposted from4777727772 4777727772 viaagainnagain againnagain
arrives
3452 b4ab
Reposted fromsarazation sarazation viaohhmarigold ohhmarigold
arrives
0263 3db3 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaohhmarigold ohhmarigold
arrives

March 31 2018

arrives
Nie oglądałem się, by sprawdzić, czy nie idzie za mną. Wiedziałem, że nie.
— Nicholas Sparks "I wciąż ją kocham"
arrives
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viatoolong toolong
arrives
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viatoolong toolong
arrives
4693 c7c2
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
arrives
0962 2128
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutofmyhead outofmyhead
arrives
5967 225f 500
Reposted fromcaraseen caraseen viaoutofmyhead outofmyhead
arrives
1584 f25c 500
Reposted fromsarazation sarazation viaoutofmyhead outofmyhead

March 30 2018

arrives
arrives
4826 3b30 500
Reposted fromhagis hagis viafullmoon fullmoon
arrives
5268 764f
17/9/17
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viafullmoon fullmoon
arrives
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl