Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

arrives
Tańczą jak para, co tańczy od lat, któryś już sezon, który nie wiedzą.
— To, że jak Cie widzę to się cieszę, tego nie zmienię, choćbym chciał.
Reposted fromhesiamela hesiamela viapsychoza psychoza

May 19 2019

arrives
Nieszczęścia nie powinny przydarzać się w maju. Listopad proszę bardzo. Ewentualnie październik. Ale maj? Jak można schrzanić komuś najpiękniejszy miesiąc roku.
— Katarzyna Gacek "W jak morderstwo"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianot-alice not-alice
arrives
1676 b66f
Reposted fromRowena Rowena viairmelin irmelin
3866 e3db 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasoko soko
arrives
Reposted fromshakeme shakeme viasoko soko
arrives
6965 b671 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasoko soko
arrives
5324 1890 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viasoko soko
arrives
7603 a0c4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoko soko
arrives
7595 815d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoko soko
arrives
7591 fe7a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoko soko
arrives
5495 767a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoko soko
arrives
5491 7db3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoko soko
arrives
5487 360f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoko soko
arrives
8239 5de3 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasoko soko
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage vianot-alice not-alice
arrives
4662 cf4d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoko soko
arrives
Reposted fromshakeme shakeme viasoko soko
arrives
3170 6130 500
Reposted fromkrzysk krzysk vianot-alice not-alice

May 17 2019

arrives
9917 39c9
Reposted fromhideandseek hideandseek viawszystkodupa wszystkodupa
arrives
7531 776d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacreure creure
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl