Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

arrives
4433 29d1
Reposted fromsarazation sarazation viairmelin irmelin
2626 31b2
Reposted fromnosmile nosmile viairmelin irmelin
arrives
4445 4713
Reposted fromfriends friends viajasnaa jasnaa
arrives
Bądź moją walentynką już na zawsze. Zdziadziejmy się razem. Będziemy się ścigać wózkami elektrycznymi. I chodzić na randki do lekarza. Jeździć do sanatoriów. I wiedzieć wszystko najlepiej. Każdego ranka ja Ci będę zakładał aparat słuchowy, a Ty mi wkładała sztuczną szczękę. I będziemy tak pomarszczeni, że będziemy jeździć na pyrkon robić cosplaye rodzynek. Bić się na laski jak w gwiezdnych wojnach. Ty zaczniesz robić na drutach, a ja budować karmniki dla ptaków. Będziemy największymi fejmami w klubie seniora. A z rana będziemy jeździć komunikacją miejską na drugi koniec miasta, bo tam cebula 3 grosze tańsza. Takiej miłości chcę. Kropka. 
— Mój wspaniały
Reposted fromlittlefool littlefool viajasnaa jasnaa
arrives
4972 1dea
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
arrives
7100 5b5c
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
arrives
4462 1af4

April 17 2017

arrives
Reposted fromshakeme shakeme viawyliczanka wyliczanka
arrives
8192 3ff3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalmostlover almostlover
arrives
arrives
1065 3590
arrives
Twój charakter pisma. Sposób chodzenia. To, jaki wzór porcelany wybierasz. Wszystko to zdradza ciebie. Wszystko, co robisz, ujawnia twoją rękę. Wszystko jest autoportretem. Wszystko jest dziennikiem.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaoutofmyhead outofmyhead
arrives
4335 b451
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viakrzysk krzysk
arrives
będziesz kiedyś najwspanialszą żoną, wiesz?
— Wariat
Reposted fromspes spes viaalmostlover almostlover
arrives

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
arrives
Reposted fromjasminum jasminum viakrzysk krzysk
arrives
arrives
Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem.
— Stefan Wyszyński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
arrives
8799 a067
Reposted frommartynkowa martynkowa viawszystkodupa wszystkodupa
arrives
My, kobiety, jesteśmy dziś samodzielne i silne, ale pod koniec dnia, potrzebujemy przy sobie silnego mężczyzny o romantycznej duszy.
— Joanna Przetakiewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl