Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

8336 af4f 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viakrzysk krzysk
5657 8cd6 500
Reposted fromamatore amatore viaredshadow redshadow
arrives
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya viaoutofmyhead outofmyhead
arrives
Twoje serce jest dzikie, pożałujesz jak zniknę.
Reposted fromorchis orchis viaoutofmyhead outofmyhead
5034 b279
Reposted fromcoeli coeli viaoutofmyhead outofmyhead
arrives
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainyou inyou
arrives
Pierwszy raz pokochałem kogoś naprawdę - i tak bardzo nie w porę, bardzo niepotrzebnie.
— Wspomnienia Ryszarda Gerta, Kominy. Oświęcim 1940-1945
Reposted frompatronus patronus viainyou inyou
1741 f67c 500

glam-belle:

glamour, beauty and luxury

Reposted fromtosiaa tosiaa viainyou inyou
arrives
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viainyou inyou
arrives
Tak. Nie miałam młodości.
Żyłam. Bez imprez, spontanicznych wyjazdów, studiów, koncertów. 
Nie miałam czasu - musiałam być dorosła.
— aggape.soup.io
Reposted fromaggape aggape viaoutofmyhead outofmyhead
arrives

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaoutofmyhead outofmyhead
arrives

Wiesz, co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczonych talerzy i trzaskania drzwiami? Obojętność. Milczenie wszystko pieprzy, niszczy każdego doszczętnie.

Reposted fromchocoway chocoway viaoutofmyhead outofmyhead
3143 1ed5
Reposted fromkinngpinn kinngpinn viaoutofmyhead outofmyhead
arrives
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 viaoutofmyhead outofmyhead
arrives
4619 c0e8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacorvax corvax

July 04 2017

6398 bd21
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaredshadow redshadow
arrives
Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.
— Mark Twain
arrives
5625 ead2
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viasowaaa sowaaa
arrives
Od dziecka czekałaś na uczucie , które powali Cię z nóg. Już jako mała dziewczynka wierzyłaś w przeznaczenie, spadające gwiazdy i drugą połówkę. Nigdy nie poszłaś na kompromis z własnym sercem. Nie potrafiłaś udawać i nie rozumiałaś związków na przeczekanie. Odliczałaś godziny, dni, które systematycznie zamieniały się w lata. Wiedziałaś, że wszystko albo nic...więc czy naprawdę teraz chcesz odpuścić
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viafullmoon fullmoon
arrives
7106 d514
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl