Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

arrives
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagainnagain againnagain
arrives
2638 c8a1 500
Reposted fromkrzysk krzysk

August 12 2017

arrives
Reposted frompeper peper viaoutofmyhead outofmyhead
arrives
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja viaoutofmyhead outofmyhead
arrives
Czekałam, ale Ty już się o tym nie dowiesz.
Reposted fromwiwiana wiwiana viaitmakesmecalm itmakesmecalm
8336 af4f 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viakrzysk krzysk
5657 8cd6 500
Reposted fromamatore amatore viaredshadow redshadow
arrives
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya viaoutofmyhead outofmyhead
arrives
Twoje serce jest dzikie, pożałujesz jak zniknę.
Reposted fromorchis orchis viaoutofmyhead outofmyhead
5034 b279
Reposted fromcoeli coeli viaoutofmyhead outofmyhead
arrives
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainyou inyou
arrives
Pierwszy raz pokochałem kogoś naprawdę - i tak bardzo nie w porę, bardzo niepotrzebnie.
— Wspomnienia Ryszarda Gerta, Kominy. Oświęcim 1940-1945
Reposted frompatronus patronus viainyou inyou
1741 f67c 500

glam-belle:

glamour, beauty and luxury

Reposted fromtosiaa tosiaa viainyou inyou
arrives
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viainyou inyou
arrives
Tak. Nie miałam młodości.
Żyłam. Bez imprez, spontanicznych wyjazdów, studiów, koncertów. 
Nie miałam czasu - musiałam być dorosła.
— aggape.soup.io
Reposted fromaggape aggape viaoutofmyhead outofmyhead
arrives

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaoutofmyhead outofmyhead
arrives

Wiesz, co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczonych talerzy i trzaskania drzwiami? Obojętność. Milczenie wszystko pieprzy, niszczy każdego doszczętnie.

Reposted fromchocoway chocoway viaoutofmyhead outofmyhead
3143 1ed5
Reposted fromkinngpinn kinngpinn viaoutofmyhead outofmyhead
arrives
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 viaoutofmyhead outofmyhead
arrives
4619 c0e8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacorvax corvax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl