Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 02 2019

arrives
Rozstaliśmy się bez prawdziwego rozstania, żyliśmy razem, nie będąc razem.
— Gregoire Delacourt - Pisarz rodzinny

September 27 2019

arrives
2577 3d8d 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaidosk8 idosk8
arrives
Reposted frommr-absentia mr-absentia viairmelin irmelin
arrives
5156 1d86
arrives
8807 1a6d
arrives
arrives
arrives
Reposted fromshakeme shakeme viadobrazla dobrazla
arrives
2980 2d28
arrives
Potrzeba wiele odwagi, by postawić kogoś na pierwszym miejscu w swoim życiu. 
Dlatego tak wiele osób nigdy nie dowie się, czym jest miłość.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialonelyjulia lonelyjulia
arrives
Świat urządzony jest tak, że czasem musisz zrobić coś, na co nie masz ochoty, z ludźmi, których nie lubisz, i w miejscach, za którymi nie przepadasz. Znajomi będą znikać z twojego życia równie łatwo i szybko, jak się w nim pojawili. Stracisz pieniądze, zepsują ci się różne rzeczy, a twój pies zdechnie. Ale wytrzymasz to wszystko, i dobre, i złe momenty, tak jak wcześniej.
arrives
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapachsiana zapachsiana
arrives
8500 2e4f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapsychoza psychoza
arrives
8393 ec78
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
arrives
Reposted fromshakeme shakeme viaszalony-virus szalony-virus
arrives
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viaszalony-virus szalony-virus
arrives
5156 1d86
arrives
arrives
2052 38da

September 24 2019

arrives
2422 a631 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaidosk8 idosk8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl